ติดต่อสั่งซื้อ

Paidooserver.com - International Server and Web Solution

ติดต่อแบบฟอร์ม
 • ส่งข้อความ แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ
 • เจ้าหน้าที่จะตอบรับภายใน 30 นาที
 • ศูนย์กลางประสานงาน : sales @paidoo.com
  ฝ่ายขาย : sales@ paidooserver.com
  ฝ่ายประขาสัมพันธ์ : info@ paidooserver.com
  ฝ่ายดูแลลูกค้า1 : support@ paidooserver.com
  ฝ่ายดูแลลูกค้า2 : supportaservice@ gmail.com
  ฝ่ายการเงิน : billing@ paidooserver.com
  ฝ่ายออกแบบ : webmaster@ paidooserver.com
  ฝ่ายดูแลระบบ : admin@ paidooserver.com
  ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน : abuse@ paidooserver.com


 • supportaservice@gmail.com
  Bangkok Thailand Tel 02-7291825
  If you are abroad Tel 66-2-7291825