โดเมนฟรี

โดเมนฟรี

Free Domain

โดเมนฟรี

โดเมนฟรี


โดเมนฟรี

จดทะเบียนที่"ไปดูเซิร์ฟเวอร์"ฟรีได้เลย มีดังนี้
.TK   .ML   .GA   .CF  .GQ

วิธีการจดโดเมนฟรี

 1. กด link ไป ที่นี่
 2. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ และเลือกนามสกุล .TK   .ML   .GA   .CF หรือ .GQ
 3. กดปุ่ม Check
 4. เลือกระยะเวลา 1 ปีเท่านัน้ ห้ามเลือกระยะเวลาเกิน 1 ปี ราคา 0.00 บาท
 5. กดปุ่ม Continue
 6. ถ้ายังไม่มี Hosting ให้ติ้กถูกเพื่อเลือก hosting
 7. กดปุ่ม สั่งซื้อ
 8. กดปุ่ม สุดท้าย
 9. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว (ที่รูปคน)

เงื่อนไขการจดโดเมนฟรี

 1. ท่านจะต้องลงทะเบียน ใช้ ชื่อ-สกุลและที่อยู่จริง
 2. ท่านจะต้องมี hosting (ไม่ใช่จากที่เราก็ได้)
 3. ท่านจะต้องแสดงเว็บไซต์ ภายใน 3 วัน
 4. จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ผิดกฎหมาย
เพียงเท่านี้ก็เป็นเจ้าของโดเมนได้แล้ว

จด Domain กันเลย


และ paidooserver.com - มีนโยบายแถม โดเมนฟรี ให้กับผู้ที่ซื้อบริการของเรา ดังนี้

Check Domain เลย

ทำการ Check domain ก่อนว่ามีเจ้าของแล้วหรือไม่

คุณลักษณะของ โดเมนฟรี

ได้ชื่อเป็นเจ้าของลงในทะเบียน Whois
สามารภแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ตลอดเวลา
สามารภแก้ไข DNS ได้ตลอดเวลา
สามารภร้องขอให้ปิดบังข้อมูลได้ตลอดเวลา
สามารภร้องขอย้ายโดเมนได้ตลอดเวลา
สามารภเข้าระบบได้ตลอดเวลา
ให้การช่วยเหลือ 24/7
Free Setup

รับโดเมนฟรี

Check Domain เลย